DANH MỤC TOUR    
DA NANG XANH
Thuê xe du lịch Đà Nẵng
tour ghep da nang

Đà Nẵng phát triển du lịch cộng đồng để bảo tồn văn hóa Cơ Tu

Để bảo tồn và phát triển văn hóa của đồng bào dân tộc Cơ Tu, lãnh đạo huyện Hòa Vang, Đà Nẵng đã triển khai nhiều mô hình du lịch cộng đồng có hiệu quả.

Trên địa bàn Đà Nẵng hiện nay có 1.198 người là đồng bào dân tộc Cơ Tu đang sinh sống, tập trung ở các xã Hòa Bắc, Hòa Phú và tại Hòa Ninh (huyện Hòa Vang). Thời gian qua, huyện Hòa Vang đã ưu tiên mọi nguồn lực để đầu tư và khai thác hiệu quả tiềm năng, cũng như những thế mạnh về du lịch, nhất là du lịch cộng đồng, du lịch sinh thái.
Trong đó, phải kể đến là việc xây dựng các mô hình homestay mô phỏng theo các nhà Gươl truyền thống và tổ chức những hoạt động văn hóa, nghệ thuật cộng đồng thu hút doanh nghiệp đầu tư khai thác du lịch cộng đồng tại thôn Phú Túc, xã Hòa Phú.

Già làng Bùi Văn Siêng (Thôn Giàn Bí, xã Hoà Bắc) ,cho biết: “Định hướng phát triển du lịch sinh thái cộng đồng gắn với văn hóa của người Cơ Tu hiện nay cũng được xem như là nền tảng, một bước đệm góp phần phát triển kinh tế xã hội của vùng đồng bào dân tộc thiểu số”.
Theo Báo Thể thao Việt Nam

Danh mục tour